Upgrade jouw businessmodel

Er zijn groepen mensen die in staat zijn het onmogelijke te bereiken. Het klassieke voorbeeld is NASA, dat er in slaagde om in 1969 de eerste mens op de maan te zetten. Wat is hun geheim? Moonshot thinking: streven naar het onmogelijke.

Leading the 10X movement

"Moonshot thinking is shooting for the moon. Moonshot live in the gray area between audacious projects and pure science fiction; they are 10X improvement, not 10%"

Om dit te bereiken moeten we als mens anders leren denken, kijken, observeren en redeneren. EXPONTENTIEEL DENKEN.

"We choose to go to the moon. Not because it's easy but because it's hard" - John F. Kennedy

Moonshot sessie bij Peak Value


 Beat the competition.

Als mens zijn we gewend om lineair te denken. De digitale technologie ontwikkelt zich echter vaak exponentieel: in verdubbelingen. Wie niet aan relevantie wil verliezen, moet zich voorbereiden op een exponentieel ontwikkelende wereld. Wie nu niet transformeert, doet er over enkele jaren niet meer toe.  

Begin vandaag nog met jouw transformatie en boek een moonshot sessie. Na één dagdeel heb jij antwoorden op de volgende vragen:

  •  Welke technologische ontwikkelingen bieden kansen en tegen welke bedreigingen moet je je indekken?
  • Hoe krijg je het exponentiëlele denken in de organisatie? 
  • Welke richtingen passen het beste bij de onderneming en welke bieden kans op vernieuwingen die aansluiten op de huidige sterke punten?
  • Hoe vertaal je de impact naar mogelijkheden?
  • Hoe ziet deze executie eruit?  

Investering: €750