Peak Value | Privacy Statement
Peak Value maakt Foto’s van de Toekomst. In een aantal prikkelende sessies dagen we je als ondernemer uit om op een andere manier naar de toekomst van je bedrijf te kijken. Met een knipoog noemen we onszelf ook wel bedrijfsfotograaf. Op een Rotterdamse manier – no-nonsense, mouwen opstropen en er samen tegenaan – leggen we met jou de lat voor de toekomst precies op de juiste hoogte en maken we het pad ernaartoe concreet. Wij zorgen voor focus op groei en het maximaliseren van de aanwezige potentie binnen je bedrijf. Vervolgens gaan we met raad en daad te werk om je groeidoelstellingen te realiseren.
Groei, snelle groei, groeidoelstellingen, foto van de toekomst, foto van de toekomst academie, mkb, mkb advies, ondernemersgroei, ondernemers, ondernemen, ondernemersdiner, ondernemerschap, ondernemerstips, ondernemerslunch, ondernemersevents, Rotterdam, Rotterdam advies, Rotterdams netwerk, groeidoelstellingen, groeiambitie, Toekomstvisie, Exitstrategie
2865
page-template-default,page,page-id-2865,page-parent,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Privacy Statement

Peak Value Services B.V., gevestigd aan de Van Vollenhovenstraat 31, 3016 BG te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.peakvalue.nl
adres: Van Vollenhovenstraat 31
3016 BG Rotterdam
Tel: +31 10 7146025

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peak Value Services BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
IP-adres en device

Met welke doelen wij persoonsgegevens verwerken

Peak Value verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Inschrijven voor onze evenementen
Verwerking administratieve werkzaamheden
Afhandelen van door u aangevraagde publicaties
Ter uitvoering en verbetering van de dienstverlening
Informatievoorziening over (nieuwe) diensten/activiteiten, zoals via de nieuwsbrief
Beveiliging en verbetering van onze website om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peak Value bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peak Value verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peak Value blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peak Value gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Peak Value gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en uitnodigingen kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peak Value. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peakvalue.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peak Value neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peakvalue.nl.

Wijzigingen

Peak Value behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy Statement na te lezen op onze website www.peakvalue.nl voor de meest recente versie.